S-HLR med AHC

Jobbar du på vårdinrättning eller har du ett arbete där du förväntas kunna
ingripa och hjälpa till vid behov, exempelvis väktare eller ordningsvakt, är 
detta utbildningarna för dig. 

Familjehem

Första Hjälpen

Dessa är en kompletta utbildningar innehållande HLR, avhjälpande av luftvägsstopp och akut omhändertagande och mer.

Familjeutbildning

Allmänheten

HLR som riktar sig till privatpersoner, företag, föreningar eller skolor.

HLR och Första Hjälpen

Sjukvård

Första hjälpen och HLR för sjukvårdspersonal eller insatspersonal såsom väktare och ordningsvakter.

Sjukvården

S-HLR Vuxen

Våra kurser i S-HLR riktar sig till dig som är yrkesverksam i vården, på eller utanför sjukhus, en tandvårdsinrättning eller studerar till ett vårdyrke. Detta är en utbildning i S-HLR på vuxen patient.

S-HLR Vuxen
S-HLR Barn

Sjukvården

S-HLR Barn

Våra kurser i S-HLR riktar sig till dig som är yrkesverksam i vården, på eller utanför sjukhus, en tandvårdsinrättning eller studerar till ett vårdyrke. Detta är en utbildning i S-HLR på pediatrisk patient.

Sjukvården

Insatspersonal

Som insatspersonal räknar vi dig som i tjänsten förväntas kunna ingripa och ha kunskap i omhändertagande om det värsta händer. Exempelvis väktare, ordningsvakt, eller stationerad receptionist. 

Insatspersonal
Instruktörsutbildning

Sjukvården

Instruktörsutbildning

Är du intresserad av att själv bli instruktör, och utbilda allmänhet eller företag i första hjälpen, hjärt-lungräddning (HLR) eller blödningskontroll? Då kan vi hjälpa dig bli certifierad instruktör!