HLR för allmänheten med AHC

Här hittar du kortare utbildningar som är rakt på sak och innehåller det viktigaste
och mest grundläggande för att avhjälpa en livshotande situation hos en vuxen
eller ett barn. Utbildningarna anordnas för privatpersoner, företag, föreningar
eller skolor.

Familjehem

Första Hjälpen

Dessa är en kompletta utbildningar innehållande HLR, avhjälpande av luftvägsstopp och akut omhändertagande och mer.

Familjeutbildning

Allmänheten

HLR som riktar sig till privatpersoner, företag, föreningar eller skolor.

HLR och Första Hjälpen

Sjukvård

Första hjälpen och HLR för sjukvårdspersonal eller insatspersonal såsom väktare och ordningsvakter.

HLR allmänheten

HLR Vuxen

Grundläggande utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) på en vuxen person (över 18 år) enligt Svenska HLR rådets riktlinjer.

HLR Vuxen
HLR Barn

HLR allmänheten

HLR Barn

Grundläggande utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) på spädbarn (0-1 år) och barn (1-18 år) enligt Svenska HLR rådets riktlinjer.

HLR allmänheten

HLR Vuxen med hjärtstartare

Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) på en vuxen person (över 18 år) med användning av hjärtstartare (defibrillator), enligt Svenska HLR rådets riktlinjer.

HLR Vuxen med hjärtstartare
HLR i skolan

HLR allmänheten

HLR i skolan

Första hjälpen och HLR finns med i grundskolans läroplan. Svenska HLR rådet och About Human Care har en rekommendation och plan redan från förskoleklass.